polski    |    english    |    deutsch  
Zakres działalności:
Audyt
Mamy bogate, kilkuletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych firm różnej wielkości i z różnorodnych sektorów gospodarki.
czytaj więcej
Prowadzenie ksiąg
Właściwa polityka rachunkowa pozwala na podejmowanie optymalnych decyzji dotyczących funkcjonowania i rozwijania przedsiębiorstwa.
czytaj więcej
Nadzór nad księgami
Sprawdzanie poprawności prac księgowych prowadzimy w siedzibie Państwa firmy i z wykorzystaniem Państwa systemu komputerowego.
czytaj więcej
Doradztwo finansowe
Kontrolowanie stanu finansów to jeden z warunków właściwego funkcjonowania firmy, niewystarczający jednak, by przedsiębiorstwo mogło się dynamicznie rozwijać.
czytaj więcej
Doradztwo gospodarcze
Wątpliwości i problemy dotyczące przedsięwzięć biznesowych mogą pojawić się zarówno na samym początku prowadzenia działalności, jak i w długo i dobrze prosperujących przedsiębiorstwach.
czytaj więcej
Doradztwo podatkowe
Opodatkowanie obejmuje niemal każdy element prowadzonej działalności, a znalezienie najkorzystniejszych rozwiązań podatkowych wymaga znajomości przepisów prawa podatkowego oraz realiów rynku.
czytaj więcej
Doradztwo prawne
Aby zapewnić Państwu wszechstronną pomoc związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i biznesowej, oferujemy także wsparcie prawne.
czytaj więcej
Szkolenia
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej i pozostałych pracowników jest dziś nierozłączną częścią rozwoju organizacji i wzmacniania jej pozycji na rynku.
czytaj więcej
Szkolenia

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej i pozostałych pracowników jest dziś nierozłączną częścią rozwoju organizacji i wzmacniania jej pozycji na rynku. Dobrze przygotowany zawodowo i zdobywający nowe kwalifikacje personel stanowi także o wizerunku i wiarygodności firmy. W wypadku działów finansowo-księgowych stała aktualizacja wiedzy i umiejętności zawodowych jest wręcz niezbędna do prawidłowego wykonywania służbowych obowiązków.
       Sami ciągle się rozwijając, proponujemy Państwu przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu działalności Kancelarii oraz z pokrewnych dziedzin. Formę szkoleń dostosowujemy do Państwa potrzeb i oczekiwań oraz tematyki zajęć i liczby uczestników.


Szkolenia zamknięte
 • przygotowywane na zlecenie dla pracowników danej firmy lub instytucji,
 • w zakresie tematyki i formy dostosowane do wskazanych potrzeb bądź oczekiwań,
 • przeprowadzane w siedzibie Państwa Firmy lub w innym ustalonym wspólnie miejscu.

Szkolenia otwarte
 • dla zainteresowanych osób z firm, dla których pracujemy oraz wszystkich chętnych,
 • prowadzone w odpowiednio przystosowanych salach wykładowych lub szkoleniowych.

Problematyka i tematyka szkoleń
 • rachunkowość (zamknięcie roku obrotowego, obowiązkowa sprawozdawczość, bilanse przedsiębiorstw),
 • podatki i prawo podatkowe,
 • kadry i płace,
 • ewidencja i przechowywanie dokumentów dotyczących składanych wniosków o pozyskanie funduszy ze środków unijnych,
 • przygotowanie do kontroli przeprowadzanych przez uprawnione do tego jednostki.

Forma zajęć
 • seminaria łączące wykład z otwartą dyskusją i wymianą doświadczeń lub z analizowaniem i omawianiem wybranych przykładów lub zakresów tematycznych,
 • treningi bądź warsztaty ukierunkowane na praktyczne rozwiązywanie określonych problemów,
 • wykłady służące pogłębianiu wiedzy lub zdobywaniu nowych informacji.
Polecamy:
Polska – tu warto inwestować
Polska jest największym państwem Europy Środkowej i jednym z największych krajów – członków Unii Europejskiej.
czytaj więcej
Kontakt
Poznań
ul. Władysława Nehringa 8/1
60-247 Poznań
tel./fax: 0-61 677 43 75
tel. 0 664 979 686

Śrem
Plac 20 Października 31
63-100 Śrem
tel./fax: 0-61 283 01 34

e-mail: kancelaria@kancelaria-mj.pl
www: www.kancelaria-mj.pl