polski    |    english    |    deutsch  
Zakres działalności:
Audyt
Mamy bogate, kilkuletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych firm różnej wielkości i z różnorodnych sektorów gospodarki.
czytaj więcej
Prowadzenie ksiąg
Właściwa polityka rachunkowa pozwala na podejmowanie optymalnych decyzji dotyczących funkcjonowania i rozwijania przedsiębiorstwa.
czytaj więcej
Nadzór nad księgami
Sprawdzanie poprawności prac księgowych prowadzimy w siedzibie Państwa firmy i z wykorzystaniem Państwa systemu komputerowego.
czytaj więcej
Doradztwo finansowe
Kontrolowanie stanu finansów to jeden z warunków właściwego funkcjonowania firmy, niewystarczający jednak, by przedsiębiorstwo mogło się dynamicznie rozwijać.
czytaj więcej
Doradztwo gospodarcze
Wątpliwości i problemy dotyczące przedsięwzięć biznesowych mogą pojawić się zarówno na samym początku prowadzenia działalności, jak i w długo i dobrze prosperujących przedsiębiorstwach.
czytaj więcej
Doradztwo podatkowe
Opodatkowanie obejmuje niemal każdy element prowadzonej działalności, a znalezienie najkorzystniejszych rozwiązań podatkowych wymaga znajomości przepisów prawa podatkowego oraz realiów rynku.
czytaj więcej
Doradztwo prawne
Aby zapewnić Państwu wszechstronną pomoc związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i biznesowej, oferujemy także wsparcie prawne.
czytaj więcej
Szkolenia
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej i pozostałych pracowników jest dziś nierozłączną częścią rozwoju organizacji i wzmacniania jej pozycji na rynku.
czytaj więcej
Doradztwo gospodarcze

Wątpliwości i problemy dotyczące przedsięwzięć biznesowych mogą pojawić się zarówno na samym początku prowadzenia działalności, jak i w długo i dobrze prosperujących przedsiębiorstwach. Fachowe doradztwo i pomoc bywają wówczas niezbędne.
       W sytuacjach spornych lub wymagających zewnętrznego rozstrzygnięcia służymy Państwu rzeczowymi opiniami i ekspertyzami. Pani Małgorzata Jurga jest czynnym biegłym sądowym w dziedzinie rachunkowości i finansów. Jeśli zaś będą mieli Państwo trudności z wprowadzeniem w życie swojego pomysłu na biznes, przeanalizujemy Państwa plany i założenia, wskażemy możliwe formy działalności, właściwe dla nich rozwiązania prawne oraz pomożemy efektywnie przebrnąć przez formalne procedury.


Doradztwo w sprawach spornych
 • przygotowywanie opinii z dziedziny rachunkowości i finansów dla organów wymiaru sprawiedliwości – prokuratur, sądów,
 • współpraca z Państwa doradcami prawnymi - opracowywanie ekspertyz, stanowiących dopełnienie strategii procesowej,
 • kalkulacja szkód,
 • weryfikacja nieprawidłowości związanych z danymi finansowymi,
 • badanie dokumentacji finansowej i dokumentów źródłowych pod kątem możliwych nadużyć gospodarczych,
 • przygotowywanie raportów i opinii ekspertów,
 • weryfikowanie podejrzanych wyników finansowych raportowanych przez oddziały, spółki zależne.

Doradztwo w zakresie ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 • doradztwo w procesie wyboru formy prawnej,
 • przeprowadzenie w imieniu Klienta wszelkich formalności urzędowych i rejestracyjnych związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej łącznie z przygotowaniem działalności od strony księgowej i finansowej:
  • rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym lub dokonanie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej,
  • rejestracja w Urzędzie Statystycznym (nadanie numeru REGON),
  • rejestracja w Urzędzie Skarbowym (NIP-1 lub NIP-2, VAT-R),
  • rejestracja firmy Klienta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
  • otwarcie ksiąg rachunkowych (spółki prawa handlowego) - założenie planu kont zgodnego z Ustawą o Rachunkowości,
  • przygotowanie umów o pracę dla nowych pracowników,
  • rejestracja pracowników w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
  • rejestracja firm w specjalnej strefie ekonomicznej.


W przypadku zmiany formy prawnej działalności (przekształcenie, połączenie) gwarantujemy Państwu doradztwo przy wyborze takiej formy prawnej oraz struktury planowanej transakcji – w ramach i granicach obowiązującego prawa podatkowego – która pomogłaby zmniejszyć poziom obciążeń podatkowych.
Polecamy:
Polska – tu warto inwestować
Polska jest największym państwem Europy Środkowej i jednym z największych krajów – członków Unii Europejskiej.
czytaj więcej
Kontakt
Poznań
ul. Władysława Nehringa 8/1
60-247 Poznań
tel./fax: 0-61 677 43 75
tel. 0 664 979 686

Śrem
Plac 20 Października 31
63-100 Śrem
tel./fax: 0-61 283 01 34

e-mail: kancelaria@kancelaria-mj.pl
www: www.kancelaria-mj.pl