polski    |    english    |    deutsch  
Zakres działalności:
Audyt
Mamy bogate, kilkuletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych firm różnej wielkości i z różnorodnych sektorów gospodarki.
czytaj więcej
Prowadzenie ksiąg
Właściwa polityka rachunkowa pozwala na podejmowanie optymalnych decyzji dotyczących funkcjonowania i rozwijania przedsiębiorstwa.
czytaj więcej
Nadzór nad księgami
Sprawdzanie poprawności prac księgowych prowadzimy w siedzibie Państwa firmy i z wykorzystaniem Państwa systemu komputerowego.
czytaj więcej
Doradztwo finansowe
Kontrolowanie stanu finansów to jeden z warunków właściwego funkcjonowania firmy, niewystarczający jednak, by przedsiębiorstwo mogło się dynamicznie rozwijać.
czytaj więcej
Doradztwo gospodarcze
Wątpliwości i problemy dotyczące przedsięwzięć biznesowych mogą pojawić się zarówno na samym początku prowadzenia działalności, jak i w długo i dobrze prosperujących przedsiębiorstwach.
czytaj więcej
Doradztwo podatkowe
Opodatkowanie obejmuje niemal każdy element prowadzonej działalności, a znalezienie najkorzystniejszych rozwiązań podatkowych wymaga znajomości przepisów prawa podatkowego oraz realiów rynku.
czytaj więcej
Doradztwo prawne
Aby zapewnić Państwu wszechstronną pomoc związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i biznesowej, oferujemy także wsparcie prawne.
czytaj więcej
Szkolenia
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej i pozostałych pracowników jest dziś nierozłączną częścią rozwoju organizacji i wzmacniania jej pozycji na rynku.
czytaj więcej
Nadzór nad księgami

Sprawdzanie poprawności prac księgowych prowadzimy w siedzibie Państwa firmy i z wykorzystaniem Państwa systemu komputerowego. Pracownicy Kancelarii na bieżąco nadzorują prowadzenie księgowości Państwa Firmy oraz wspomagają dział księgowości praktycznymi radami i informacjami dotyczącymi często zmieniających się przepisów księgowych. Merytoryczną wiedzę łączymy z wieloletnią praktyką, by razem z Państwem rozwiązywać pojawiające się problemy.


Nadzór nad działem księgowości
  • analiza i ocena funkcjonowania działu finansowo-księgowego,
  • nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością przyjmowanych i wysyłanych dokumentów oraz nad prawidłową dekretacją dokumentów,
  • nadzór nad sporządzaniem i prowadzeniem ewidencji zakupu i sprzedaży dla rozliczenia VAT zgodnie z ustawą PTiU,
  • nadzór nad prowadzeniem ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz aktualnych planów amortyzacji,
  • nadzór nad prowadzeniem rozliczeń dotyczących płac pracowniczych, sporządzaniem list płac w systemie komputerowym, sporządzaniem i rozliczaniem umów-zleceń, rozliczenia pracownicze roczne, doradztwo kadrowe w pełnym zakresie,
  • nadzór nad sporządzaniem i wysyłaniem niezbędnych deklaracji obowiązujących daną jednostkę do Urzędu Skarbowego i ZUS,
  • nadzór nad sporządzaniem i wysyłaniem sprawozdań GUS zgodnie z wymogami Głównego Urzędu Statystycznego,
  • występowanie w imieniu Państwa Firmy przed wymienionymi urzędami i instytucjami,
  • nadzór nad sporządzaniem rocznych sprawozdań finansowych, w tym: bilansu, rachunku wyników, informacji dodatkowej, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych,
  • sporządzanie innych analiz i raportów na Państwa życzenie, np. opracowanie raportów w języku niemieckim lub angielskim.W przypadku zainteresowania naszymi usługami prosimy o wypełnienie Karty Klienta, co pozwoli nam na poznanie działalności Państwa przedsiębiorstwa i przygotowanie oferty cenowej.
Polecamy:
Polska – tu warto inwestować
Polska jest największym państwem Europy Środkowej i jednym z największych krajów – członków Unii Europejskiej.
czytaj więcej
Kontakt
Poznań
ul. Władysława Nehringa 8/1
60-247 Poznań
tel./fax: 0-61 677 43 75
tel. 0 664 979 686

Śrem
Plac 20 Października 31
63-100 Śrem
tel./fax: 0-61 283 01 34

e-mail: kancelaria@kancelaria-mj.pl
www: www.kancelaria-mj.pl