polski    |    english    |    deutsch  
Zakres działalności:
Audyt
Mamy bogate, kilkuletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych firm różnej wielkości i z różnorodnych sektorów gospodarki.
czytaj więcej
Prowadzenie ksiąg
Właściwa polityka rachunkowa pozwala na podejmowanie optymalnych decyzji dotyczących funkcjonowania i rozwijania przedsiębiorstwa.
czytaj więcej
Nadzór nad księgami
Sprawdzanie poprawności prac księgowych prowadzimy w siedzibie Państwa firmy i z wykorzystaniem Państwa systemu komputerowego.
czytaj więcej
Doradztwo finansowe
Kontrolowanie stanu finansów to jeden z warunków właściwego funkcjonowania firmy, niewystarczający jednak, by przedsiębiorstwo mogło się dynamicznie rozwijać.
czytaj więcej
Doradztwo gospodarcze
Wątpliwości i problemy dotyczące przedsięwzięć biznesowych mogą pojawić się zarówno na samym początku prowadzenia działalności, jak i w długo i dobrze prosperujących przedsiębiorstwach.
czytaj więcej
Doradztwo podatkowe
Opodatkowanie obejmuje niemal każdy element prowadzonej działalności, a znalezienie najkorzystniejszych rozwiązań podatkowych wymaga znajomości przepisów prawa podatkowego oraz realiów rynku.
czytaj więcej
Doradztwo prawne
Aby zapewnić Państwu wszechstronną pomoc związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i biznesowej, oferujemy także wsparcie prawne.
czytaj więcej
Szkolenia
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej i pozostałych pracowników jest dziś nierozłączną częścią rozwoju organizacji i wzmacniania jej pozycji na rynku.
czytaj więcej
Doradztwo finansowe

Kontrolowanie stanu finansów to jeden z warunków właściwego funkcjonowania firmy, niewystarczający jednak, by przedsiębiorstwo mogło się dynamicznie rozwijać. Efektywne zarządzanie firmą wymaga zarówno doświadczenia i przemyślanych koncepcji działania, jak i umiejętności podejmowania trafnych i dalekosiężnych decyzji finansowych i biznesowych.
       Kancelaria Audytorska Małgorzata Jurga zapewnia Państwu doradztwo i wsparcie w kwestiach finansowych – pomagamy w opracowywaniu biznes planów, podpowiadamy możliwości pozyskania środków na rozwój firmy, sugerujemy najkorzystniejsze rozwiązania i strategie oraz pomagamy je zastosować.


Doradztwo w zakresie pozyskania środków z FUNDUSZY UNIJNYCH
 • sporządzanie wniosków o pomoc finansową wraz z wymaganymi załącznikami,
 • sporządzanie wniosków o płatność,
 • nadzór nad zgodnością prowadzonej inwestycji z wytycznymi programowymi,
 • konsultacje i szkolenia w zakresie ewidencji i przechowywania dokumentów dotyczących składanego wniosku,
 • konsultacje i szkolenia w zakresie przygotowania się do kontroli prowadzonych przez uprawnione do tego jednostki.

Doradztwo w zakresie zarządzania finansami firmy
 • biznes plany wraz z dodatkową dokumentacją w ramach procesu pozyskiwania finansowania na planowaną inwestycję,
 • due diligence (finansowa, ekonomiczna i operacyjna analiza przedsiębiorstw),
 • sporządzanie prognoz finansowych i rachunków efektywności inwestycji,
 • wycena rynkowej wartości udziałów/akcji spółki,
 • strategie rozwoju, programy naprawcze i restrukturyzacyjne,
 • doradztwo finansowo-inwestycyjne w procesie przejęć, połączeń, przekształceń, kupna/sprzedaży udziałów/akcji.

Doradztwo w zakresie rachunkowości zarządczej
 • zaprojektowanie systemu kontrolingu finansowego firmy,
 • opracowanie i wdrażanie efektywnego systemu rachunku kosztów,
 • opracowanie i wdrożenie tzw. strategicznej karty wyników jako narzędzia systematycznej kontroli realizacji strategii przedsiębiorstwa,
 • opracowywanie lub modernizacja struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa,
 • opracowywanie regulaminów organizacyjnych oraz kontroli wewnętrznej, systemów motywacji i wynagradzania.
Polecamy:
Polska – tu warto inwestować
Polska jest największym państwem Europy Środkowej i jednym z największych krajów – członków Unii Europejskiej.
czytaj więcej
Kontakt
Poznań
ul. Władysława Nehringa 8/1
60-247 Poznań
tel./fax: 0-61 677 43 75
tel. 0 664 979 686

Śrem
Plac 20 Października 31
63-100 Śrem
tel./fax: 0-61 283 01 34

e-mail: kancelaria@kancelaria-mj.pl
www: www.kancelaria-mj.pl