polski    |    english    |    deutsch  
Zakres działalności:
Audyt
Mamy bogate, kilkuletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych firm różnej wielkości i z różnorodnych sektorów gospodarki.
czytaj więcej
Prowadzenie ksiąg
Właściwa polityka rachunkowa pozwala na podejmowanie optymalnych decyzji dotyczących funkcjonowania i rozwijania przedsiębiorstwa.
czytaj więcej
Nadzór nad księgami
Sprawdzanie poprawności prac księgowych prowadzimy w siedzibie Państwa firmy i z wykorzystaniem Państwa systemu komputerowego.
czytaj więcej
Doradztwo finansowe
Kontrolowanie stanu finansów to jeden z warunków właściwego funkcjonowania firmy, niewystarczający jednak, by przedsiębiorstwo mogło się dynamicznie rozwijać.
czytaj więcej
Doradztwo gospodarcze
Wątpliwości i problemy dotyczące przedsięwzięć biznesowych mogą pojawić się zarówno na samym początku prowadzenia działalności, jak i w długo i dobrze prosperujących przedsiębiorstwach.
czytaj więcej
Doradztwo podatkowe
Opodatkowanie obejmuje niemal każdy element prowadzonej działalności, a znalezienie najkorzystniejszych rozwiązań podatkowych wymaga znajomości przepisów prawa podatkowego oraz realiów rynku.
czytaj więcej
Doradztwo prawne
Aby zapewnić Państwu wszechstronną pomoc związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i biznesowej, oferujemy także wsparcie prawne.
czytaj więcej
Szkolenia
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej i pozostałych pracowników jest dziś nierozłączną częścią rozwoju organizacji i wzmacniania jej pozycji na rynku.
czytaj więcej
Doradztwo prawne

Aby zapewnić Państwu wszechstronną pomoc związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i biznesowej, oferujemy także wsparcie prawne. W zakresie obsługi prawnej podmiotów, wykraczającej poza nasze uprawnienia i kompetencje, Kancelaria Audytorska Małgorzata Jurga współpracuje z uznaną Kancelarią Radców Prawnych oraz Kancelarią Notarialną.
Pełna i kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców oraz innych osób prawnych i fizycznych z wyłączeniem obrony w sprawach karnych i karno-skarbowych oraz spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, obejmuje w szczególności:


Umowy w obrocie gospodarczym i prywatnym
 • opracowanie projektów umów, negocjowanie treści umów, opieka nad procesem ich realizacji,
 • doradztwo w zakresie dogodnych dla stron form zabezpieczenia wykonania umów, załatwianie wszelkich formalności z tym związanych oraz obsługa procesu wykonywania uprawnień z tytułu uzyskanych zabezpieczeń.

Windykacja należności
 • wezwania do zapłaty, rokowania co do dobrowolnego spełnienia żądania zapłaty,
 • windykacja sądowa i egzekucyjna.

Prawo spółek i prowadzenie spraw korporacyjnych
 • kompleksowa obsługa tworzenia i rejestracji spółek prawa handlowego oraz ich przedstawicielstw i oddziałów,
 • sporządzanie umów spółki cywilnej,
 • prowadzenie spraw korporacyjnych, organizacja i przygotowanie zgromadzeń wspólników (akcjonariuszy),
 • tworzenie regulaminów, uchwał i innych aktów wewnętrznych spółek, opracowywanie projektów zmiany umów i statutów spółek,
 • obsługa inwestycji kapitałowych, nabywanie i zbywanie przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części, w tym wnoszenie przedsiębiorstw jako aportów do spółek,
 • przekształcenia spółek, restrukturyzacja (w tym fuzje, podziały) i likwidacja podmiotów,
 • prywatyzacja i komercjalizacja,
 • likwidacja spółek.

Krajowy Rejestr Sądowy
 • kompleksowa obsługa przedsiębiorców w zakresie rejestracji podmiotów w KRS oraz rejestracji zmiany danych.

Procesy sądowe
 • dochodzenie roszczeń przed sądami gospodarczymi i cywilnymi,
 • zastępstwo procesowe w sprawach gospodarczych i cywilnych,
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Sprawy z zakresu prawa pracy
 • sporządzanie projektów umów i regulaminów,
 • doradztwo przy procesach zatrudnienia i restrukturyzacji zatrudnienia,
 • reprezentacja pracodawców lub pracowników w sporach sądowych.

Sprawy z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego
 • doradztwo w przygotowaniu procesu upadłości przedsiębiorcy,
 • reprezentacja stron postępowania upadłościowego (dłużników i wierzycieli) przed wszczęciem postępowań upadłościowych, jak i w toku tych postępowań, przygotowywanie wniosków o zgłoszenie wierzytelności,
 • przygotowywanie na rzecz dłużników wniosków o ogłoszenie upadłości,
 • kompleksowa reprezentacja i doradztwo w postępowaniach upadłościowych z opcją zawarcia układu.

Reprezentacja podmiotów przed sądami, urzędami i organami administracji. Sporządzanie opinii, ekspertyz i przeprowadzanie audytów prawnych.
Polecamy:
Polska – tu warto inwestować
Polska jest największym państwem Europy Środkowej i jednym z największych krajów – członków Unii Europejskiej.
czytaj więcej
Kontakt
Poznań
ul. Władysława Nehringa 8/1
60-247 Poznań
tel./fax: 0-61 677 43 75
tel. 0 664 979 686

Śrem
Plac 20 Października 31
63-100 Śrem
tel./fax: 0-61 283 01 34

e-mail: kancelaria@kancelaria-mj.pl
www: www.kancelaria-mj.pl