polski    |    english    |    deutsch  
Zakres działalności:
Audyt
Mamy bogate, kilkuletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych firm różnej wielkości i z różnorodnych sektorów gospodarki.
czytaj więcej
Prowadzenie ksiąg
Właściwa polityka rachunkowa pozwala na podejmowanie optymalnych decyzji dotyczących funkcjonowania i rozwijania przedsiębiorstwa.
czytaj więcej
Nadzór nad księgami
Sprawdzanie poprawności prac księgowych prowadzimy w siedzibie Państwa firmy i z wykorzystaniem Państwa systemu komputerowego.
czytaj więcej
Doradztwo finansowe
Kontrolowanie stanu finansów to jeden z warunków właściwego funkcjonowania firmy, niewystarczający jednak, by przedsiębiorstwo mogło się dynamicznie rozwijać.
czytaj więcej
Doradztwo gospodarcze
Wątpliwości i problemy dotyczące przedsięwzięć biznesowych mogą pojawić się zarówno na samym początku prowadzenia działalności, jak i w długo i dobrze prosperujących przedsiębiorstwach.
czytaj więcej
Doradztwo podatkowe
Opodatkowanie obejmuje niemal każdy element prowadzonej działalności, a znalezienie najkorzystniejszych rozwiązań podatkowych wymaga znajomości przepisów prawa podatkowego oraz realiów rynku.
czytaj więcej
Doradztwo prawne
Aby zapewnić Państwu wszechstronną pomoc związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i biznesowej, oferujemy także wsparcie prawne.
czytaj więcej
Szkolenia
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej i pozostałych pracowników jest dziś nierozłączną częścią rozwoju organizacji i wzmacniania jej pozycji na rynku.
czytaj więcej
Doradztwo podatkowe

Opodatkowanie obejmuje niemal każdy element prowadzonej działalności, a znalezienie najkorzystniejszych rozwiązań podatkowych wymaga znajomości przepisów prawa podatkowego oraz realiów rynku. Kancelaria Audytorska Małgorzata Jurga doradzi Państwu w wyborze konkretnych, sprawdzonych i bezpiecznych form rozliczeń, umożliwiających zmniejszenie obciążeń podatkowych i pozostających w zgodzie z literą prawa. Wskażemy skutki i optymalne korzyści zamierzonych zdarzeń i transakcji gospodarczych oraz stosowanych procedur pod kątem aspektów podatkowych.


Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
 • kwalifikacja podatkowa przychodów i kosztów, ze szczególnym uwzględnieniem różnic występujących pomiędzy ujęciem podatkowym i księgowym,
 • wybór najlepszego wariantu użytkowania środków trwałych (leasing operacyjny, leasing finansowy, zakup środka trwałego) oraz analiza rozwiązań przyjętych w zakresie amortyzacji, której celem jest optymalizacja obciążeń podatkowych Państwa firmy,
 • weryfikacja poprawności dokonywanych przez Państwa rozliczeń podatkowych,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia ksiąg podatkowych oraz innych ewidencji do celów podatkowych,
 • optymalizacja podatkowa procesów połączeń i przekształceń podmiotów gospodarczych,
 • przeprowadzanie przeglądów podatkowych, zorientowanych na identyfikację ryzyk podatkowych i obszarów możliwych optymalizacji.

Podatek VAT
 • ocena skutków przeprowadzonych transakcji w świetle podatku VAT,
 • bieżące doradztwo w zakresie podatku VAT, akcyzy, cła oraz transakcji międzynarodowych,
 • pomoc przy rozliczaniu podatku VAT, akcyzy oraz należności celnych,
 • ocenę zależności pomiędzy podatkiem VAT a innymi obciążeniami podatkowymi,
 • planowanie podatkowe w celu zminimalizowania obciążenia transakcji podatkiem VAT,
 • weryfikacja poprawności stosowanych procedur pod kątem zmian w zakresie przepisów dotyczących VAT, akcyzy i cła,
 • przeglądy podatkowe mające na celu weryfikację poprawności i optymalizację rozliczeń w zakresie VAT, akcyzy oraz cła.

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
 • opracowanie optymalnych podatkowo metod zatrudnienia personelu oraz członków zarządu,
 • opracowanie efektywnych rozwiązań w zakresie zmniejszenia obciążeń fiskalnych,
 • przeprowadzanie przeglądów zorientowanych na identyfikację ryzyk podatkowych i obszarów możliwych optymalizacji.

Międzynarodowe prawo podatkowe
 • doradztwo w zakresie minimalizacji opodatkowania osób fizycznych, przepływów kapitałowych i zysków przedsiębiorstw,
 • ocena konsekwencji podatkowych transakcji międzynarodowych,
 • doradztwo w zakresie minimalizacji opodatkowania dywidend, odsetek i należności licencyjnych.

Ceny transferowe
 • przegląd transakcji z podmiotami powiązanymi,
 • analiza obciążeń za usługi niematerialne,
 • analiza umów na usługi niematerialne,
 • sporządzanie - dokumentacji 9a,
 • udział i pomoc w trakcie kontroli skarbowej,
 • badanie porównawcze (benchmarking).
Polecamy:
Polska – tu warto inwestować
Polska jest największym państwem Europy Środkowej i jednym z największych krajów – członków Unii Europejskiej.
czytaj więcej
Kontakt
Poznań
ul. Władysława Nehringa 8/1
60-247 Poznań
tel./fax: 0-61 677 43 75
tel. 0 664 979 686

Śrem
Plac 20 Października 31
63-100 Śrem
tel./fax: 0-61 283 01 34

e-mail: kancelaria@kancelaria-mj.pl
www: www.kancelaria-mj.pl