polski    |    english    |    deutsch  
Zakres działalności:
Audyt
Mamy bogate, kilkuletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych firm różnej wielkości i z różnorodnych sektorów gospodarki.
czytaj więcej
Prowadzenie ksiąg
Właściwa polityka rachunkowa pozwala na podejmowanie optymalnych decyzji dotyczących funkcjonowania i rozwijania przedsiębiorstwa.
czytaj więcej
Nadzór nad księgami
Sprawdzanie poprawności prac księgowych prowadzimy w siedzibie Państwa firmy i z wykorzystaniem Państwa systemu komputerowego.
czytaj więcej
Doradztwo finansowe
Kontrolowanie stanu finansów to jeden z warunków właściwego funkcjonowania firmy, niewystarczający jednak, by przedsiębiorstwo mogło się dynamicznie rozwijać.
czytaj więcej
Doradztwo gospodarcze
Wątpliwości i problemy dotyczące przedsięwzięć biznesowych mogą pojawić się zarówno na samym początku prowadzenia działalności, jak i w długo i dobrze prosperujących przedsiębiorstwach.
czytaj więcej
Doradztwo podatkowe
Opodatkowanie obejmuje niemal każdy element prowadzonej działalności, a znalezienie najkorzystniejszych rozwiązań podatkowych wymaga znajomości przepisów prawa podatkowego oraz realiów rynku.
czytaj więcej
Doradztwo prawne
Aby zapewnić Państwu wszechstronną pomoc związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i biznesowej, oferujemy także wsparcie prawne.
czytaj więcej
Szkolenia
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej i pozostałych pracowników jest dziś nierozłączną częścią rozwoju organizacji i wzmacniania jej pozycji na rynku.
czytaj więcej
Audyt

Mamy bogate, kilkuletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych firm różnej wielkości i z różnorodnych sektorów gospodarki. Dzięki temu wnikliwość, z jaką sprawdzamy informacje zawarte w sprawozdaniach, pozwala nam nie tylko wydać kompleksową opinię, ale także przedstawić Państwu analizę obecnego stanu przedsiębiorstwa. Nie chcemy jednak ograniczać się do zapoznania Państwa z rzeczowymi, jednakże suchymi wnioskami. Służymy wartościowymi radami, przedstawiamy propozycje korzystnych zmian i usprawnień, zapewniamy bieżącą konsultację z biegłym rewidentem. Pracujemy tak, by nasza rzetelność i kompetencje przekładały się na korzyści i rozwój Państwa Firmy.

W ramach realizowanych zleceń przeprowadzamy:
 • badania rocznych sprawozdań finansowych,
 • badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych,
 • badania i przeglądy śródrocznych sprawozdań finansowych,
 • badania pakietów konsolidacyjnych,
 • badania planu połączenia, podziału lub przekształcenia spółek,
 • audyty projektów realizowanych ze środków UE,
 • przeglądy ksiąg rachunkowych,
 • przeglądy typu due diligence.

Przeprowadzamy uzgodnione z Klientem, wybrane procedury audytorskie:
 • audyt zobowiązań umownych,
 • badania projekcji planów finansowych (budżetów) dotyczących przyszłych okresów.
Wykonujemy ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe.

Usługi audytorskie świadczymy dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla firm z tak różnych sektorów gospodarki, jak:
 • handel i produkcja dóbr oraz świadczenie usług konsumpcyjnych,
 • produkcja dóbr i świadczenie usług przemysłowych,
 • inne branże np.: telekomunikacja, radio i telewizja, reklama, działalność wydawnicza, informatyka, Internet, elektronika, a także turystyka, rozrywka i rekreacja.

Badanie sprawozdań finansowych realizujemy zgodnie z przyjętymi przez Państwo standardami wyceny aktywów i pasywów wynikających z:
 • ustawy o rachunkowości,
 • Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Metody i techniki prac audytorskich są zgodne z obowiązującymi przepisami:
 • ustawy o rachunkowości,
 • normami wykonywania zawodu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów,
 • Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej,
 • kodeksem etyki IFAC.

W realizacji prac uwzględniamy również uregulowania Kodeksu Dobrych Praktyk Corporate Governance w zakresie współpracy audytora z Komitetem Audytu, Radą Nadzorczą oraz zasad uczestnictwa audytora na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.W przypadku zainteresowania naszymi usługami prosimy o wypełnienie Karty Klienta, co pozwoli nam na poznanie działalności Państwa przedsiębiorstwa i przygotowanie oferty cenowej.
Polecamy:
Polska – tu warto inwestować
Polska jest największym państwem Europy Środkowej i jednym z największych krajów – członków Unii Europejskiej.
czytaj więcej
Kontakt
Poznań
ul. Władysława Nehringa 8/1
60-247 Poznań
tel./fax: 0-61 677 43 75
tel. 0 664 979 686

Śrem
Plac 20 Października 31
63-100 Śrem
tel./fax: 0-61 283 01 34

e-mail: kancelaria@kancelaria-mj.pl
www: www.kancelaria-mj.pl