polski    |    english    |    deutsch  
Inwestowanie w Polsce:
Doradztwo dla podmiotów zagranicznych
Informacje o różnych aspektach inwestowania w Polsce przygotowaliśmy z myślą o podmiotach z zagranicy, które rozważają możliwość inwestycji gospodarczych w Polsce lub już podjęły decyzję o rozpoczęciu w naszym kraju działalności produkcyjnej, usługowej czy handlowej.
czytaj więcej
Polska – tu warto inwestować
Polska jest największym państwem Europy Środkowej i jednym z największych krajów – członków Unii Europejskiej.
czytaj więcej
Wielkopolska – tu warto inwestować
Formy prawne podmiotów funkcjonujących w Polsce
Rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce
Specjalne Strefy Ekonomiczne
Specjalne Strefy Ekonomiczne

Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE) to obszar:
 • wyodrębniony pod względem administracyjnym (nie musi stanowić jednolitego terytorium – może składać się z rozproszonych podstref),
 • specjalnie przygotowany (uzbrojony) do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej (zarówno produkcyjnej, jak i usługowej) na preferencyjnych warunkach,
 • atrakcyjny pod względem inwestycyjnym i tworzenia nowych miejsc pracy,
 • dostępny dla każdego podmiotu gospodarczego,
 • przyspieszonego rozwoju gospodarczego danego region kraju.

Główne powody ustanowienia Specjalnych Stref Ekonomicznych:
 • zaktywizowanie gospodarcze regionu, w którym funkcjonuje dana strefa, i przyspieszenie jego rozwoju społeczno-ekonomicznego,
 • przyciągnięcie kapitału,
 • zagospodarowanie majątku i infrastruktury poprzemysłowej,
 • tworzenie i wykorzystanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych,
 • jak najpełniejsze wykorzystanie istniejącego zaplecza naukowo-badawczego i potencjału intelektualnego,
 • zmniejszenie bezrobocia w danym regionie,
 • wspieranie podmiotów gospodarczych działających lub chcących rozpocząć działalność na terenie danego regionu.

Działalność gospodarcza w SSE:
 • może być prowadzona na  specjalnych, preferencyjnych zasadach, określonych w Ustawie o SSE i innych aktach prawnych,
 • umożliwia skorzystanie z takich ulg i przywilejów, jak:
  • zwolnienia podatkowe (CIT lub PIT) – przy spełnieniu określonych warunków,
  • zwrot nawet 70% poniesionych nakładów inwestycyjnych,
  • konkurencyjna cena w pełni przygotowanych działek inwestycyjnych,
  • zwolnienie z podatku od nieruchomości,
  • ułatwienie kontaktów z władzami lokalnymi w kwestiach inwestycyjnych,
 • objęta jest kompleksową (i bardzo często darmową) obsługą procesu inwestycyjnego,
 • umożliwia zwiększenie konkurencyjności produktów i usług,
 • może być prowadzona na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w SSE wydanego przez zarząd danej strefy.

Wysokość zwolnień podatkowych w SSE zależy od wielkości poniesionych nakładów inwestycyjnych lub kosztów pracy. Do skorzystania z pomocy publicznej w SSE uprawniają jednak nakłady inwestycyjne w wysokości minimum 100 tysięcy EURO.

W Polsce działa 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych, które będą funkcjonować:

do 2015 roku:
 • Specjalna Strefa Ekonomiczna „EURO-PARK MIELEC”,
do 2016 roku:
 • Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna,
 • Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna,
do 2017 roku:
 • Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości w Kamiennej Górze,
 • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna,
 • Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna „EURO-PARK WISŁOSAN”,
 • Specjalna Strefa Ekonomiczna Kostrzyn-Słubice,
 • Specjalna Strefa Ekonomiczna Legnica,
 • Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna,
 • Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”,
 • Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna,
 • Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice,
 • Warmińsko- Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna,
do 2018 roku:
 • Krakowski Park Technologiczny.
Polecamy:
Polska – tu warto inwestować
Polska jest największym państwem Europy Środkowej i jednym z największych krajów – członków Unii Europejskiej.
czytaj więcej
Kontakt
Poznań
ul. Władysława Nehringa 8/1
60-247 Poznań
tel./fax: 0-61 677 43 75
tel. 0 664 979 686

Śrem
Plac 20 Października 31
63-100 Śrem
tel./fax: 0-61 283 01 34

e-mail: kancelaria@kancelaria-mj.pl
www: www.kancelaria-mj.pl