polski    |    english    |    deutsch  
Inwestowanie w Polsce:
Doradztwo dla podmiotów zagranicznych
Informacje o różnych aspektach inwestowania w Polsce przygotowaliśmy z myślą o podmiotach z zagranicy, które rozważają możliwość inwestycji gospodarczych w Polsce lub już podjęły decyzję o rozpoczęciu w naszym kraju działalności produkcyjnej, usługowej czy handlowej.
czytaj więcej
Polska – tu warto inwestować
Polska jest największym państwem Europy Środkowej i jednym z największych krajów – członków Unii Europejskiej.
czytaj więcej
Wielkopolska – tu warto inwestować
Formy prawne podmiotów funkcjonujących w Polsce
Rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce
Specjalne Strefy Ekonomiczne
Formy prawne podmiotów funkcjonujących w Polsce

Spółki kapitałowe:
  • spółka akcyjna,
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

 • podstawą ich założenia jest kapitał wniesiony przez wspólników,
 • posiadają osobowość prawną,
 • za zobowiązania spółki jako podmiotu prawnego spółka odpowiada majątkiem własnym – wspólnicy ryzykują jedynie wniesionymi wkładami,
 • za politykę działalności spółki odpowiedzialne są organy zarządzające (w spółce z o.o. – zarząd, w spółce akcyjnej – zarząd i rada nadzorcza),
 • wspólnicy mogą swobodnie rozporządzać swoimi udziałami – co oznacza, że skład osobowy spółki może być zmienny,
 • zakres praw wspólników powiązany jest z wartością wniesionych przez nich wkładów,
 • nie wymagają osobistego zaangażowania się w sprawy spółki - mogą służyć wyłącznie lokowaniu kapitału.

Spółki osobowe:
  • spółka jawna,
  • spółka cywilna,
  • spółka komandytowa,
  • spółka komandytowo-akcyjna,
  • spółka partnerska,

 • oparte na trwałej więzi między wspólnikami, którzy bezpośrednio uczestniczą w prowadzeniu spraw spółki oraz odpowiadają solidarnie i nieograniczenie za jej zobowiązania,
 • nie posiadają osobowości prawnej,
 • wspólnicy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem,
 • wspólnicy nie mogą rozporządzać swoimi prawami z tytułu uczestnictwa w spółce bez zgody pozostałych wspólników - stabilizacja składu osobowego spółki,
 • wspólnicy uczestniczą w prowadzeniu spraw spółki i reprezentują ją na zewnątrz,
 • możliwe jest wniesienie wkładu w postaci pracy.

Jednoosobowa działalność gospodarcza.
Polecamy:
Polska – tu warto inwestować
Polska jest największym państwem Europy Środkowej i jednym z największych krajów – członków Unii Europejskiej.
czytaj więcej
Kontakt
Poznań
ul. Władysława Nehringa 8/1
60-247 Poznań
tel./fax: 0-61 677 43 75
tel. 0 664 979 686

Śrem
Plac 20 Października 31
63-100 Śrem
tel./fax: 0-61 283 01 34

e-mail: kancelaria@kancelaria-mj.pl
www: www.kancelaria-mj.pl