polski    |    english    |    deutsch  
Inwestowanie w Polsce:
Doradztwo dla podmiotów zagranicznych
Informacje o różnych aspektach inwestowania w Polsce przygotowaliśmy z myślą o podmiotach z zagranicy, które rozważają możliwość inwestycji gospodarczych w Polsce lub już podjęły decyzję o rozpoczęciu w naszym kraju działalności produkcyjnej, usługowej czy handlowej.
czytaj więcej
Polska – tu warto inwestować
Polska jest największym państwem Europy Środkowej i jednym z największych krajów – członków Unii Europejskiej.
czytaj więcej
Wielkopolska – tu warto inwestować
Formy prawne podmiotów funkcjonujących w Polsce
Rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce
Specjalne Strefy Ekonomiczne
Rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce

Wybór odpowiedniej formy prawnej

Na takich samych zasadach, jak przedsiębiorcy polscy, a więc w każdej z możliwych w Polsce form prowadzenia działalności gospodarczej, mogą prowadzić działalność obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu.

Pozostałe osoby mogą prowadzić działalność gospodarczą jedynie w formie spółek:
  • komandytowej,
  • komandytowo-akcyjnej,
  • z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • akcyjnej.

Przedsiębiorcy zagraniczni mają również możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w formie oddziału bądź przedstawicielstwa na terenie Polski.

Rejestracja podmiotu gospodarczego

1) podpisanie umowy spółki lub jej statutu, sporządzenie aktu notarialnego,
2) wpis do ewidencji działalności gospodarczej/Krajowego Rejestru Sądowego,
3) ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
4) uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej NIP w Urzędzie Skarbowym,
5) uzyskanie numeru statystycznego REGON w Urzędzie Statystycznym.
Polecamy:
Polska – tu warto inwestować
Polska jest największym państwem Europy Środkowej i jednym z największych krajów – członków Unii Europejskiej.
czytaj więcej
Kontakt
Poznań
ul. Władysława Nehringa 8/1
60-247 Poznań
tel./fax: 0-61 677 43 75
tel. 0 664 979 686

Śrem
Plac 20 Października 31
63-100 Śrem
tel./fax: 0-61 283 01 34

e-mail: kancelaria@kancelaria-mj.pl
www: www.kancelaria-mj.pl